Dzisiaj jest: 19.9.2020, imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Odbiór odpadów rolniczych – ministerstwo rozwiąże problem?

Dodano: rok temu Czytane: 568

Jakiś czas temu poruszaliśmy kwestię opadów rolniczych powstających w gospodarstwach. Występujący problem z pozbyciem się niechcianych folii, worków po nawozach spoczywał do tej pory na rolnikach.

Odbiór odpadów rolniczych – ministerstwo rozwiąże problem?
Jakiś czas temu poruszaliśmy kwestię opadów rolniczych powstających w gospodarstwach. Występujący problem z pozbyciem się niechcianych folii, worków po nawozach spoczywał do tej pory na rolnikach. Firmy zewnętrzne odbierające odpady przestały przyjmować tego typu materiały za darmo i domagały się opłaty za odbiór. Generowało to dodatkowe koszty w gospodarstwach.

Pilotażowy program usuwania odpadów produkowanych w trakcie prowadzenia działalności rolniczej to najnowszy pomysł resortu rolnictwa. Projekt będzie dotyczył drobnych wytwórców, których identyfikacja będzie możliwa przy użyciu numeru PESEL. Dokładnym omówieniem projektu ustawy zajęła się posłanka Anna Paluch, która przedstawiła główne założenia. Wśród nich znalazła się wspomniana wcześniej weryfikacja gospodarstw rolnych na podstawie bazy PESEL. Program ma objąć przede wszystkim niewielkie gospodarstwa, z których dochód nie wynosi więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, w tym również rolników ryczałtowych generujących odpady takie jak opakowania zużywane w trakcie prac serwisowych maszyn i urządzeń. Problem odpadów dotyczy przecież także drobnych wytwórców, którzy mogą nie posiadać numeru identyfikacji podatkowej. Jak wiemy, ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników nakłada wymóg posiadania NIP-u lub numeru PESEL. Stąd też właśnie pomysł na identyfikację tychże rolników przy użyciu numeru PESEL.

W dalszej części sejmowej debaty, głos zabrał minister środowiska Henryk Kowalczyk, który wskazał na pomysł realizowany w ramach pilotażowego programu odbioru odpadów. Chodzi tu właśnie o odbiór folii, worków po nawozach oraz innych materiałach rolnych. Minister wskazał tu na rolę projektu zmierzającego do wsparcia rolników w legalnym pozbyciu się odpadów powstających w gospodarstwach. Obecnie ten nowy program jest realizowany testowo w kilku gminach w kraju, a docelowo ma objąć swoim zasięgiem wszystkie gospodarstwa w Polsce. Dotychczas program pilotażowy funkcjonuje w gminach znajdujących się w powiatach: ostrołęckim oraz ostrowskim na Mazowszu. Wybór ten wynika z dużej ilości odpadów foliowych powstających w gospodarstwach skupionych wokół hodowli bydła mlecznego na tych terenach. To dobry sprawdzian na skuteczność pilotażowego programu. W ramach programu, 27 maja br. rozpoczęto nabór w gminach: Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Czerwin, Rzekuń, Wąsewo, Stary Lubotyń oraz Troszyn. Łączna suma środków przeznaczonych na ten cel na lata 2019-2021 wynosi 10 mln zł.

Program zakłada kwotę dofinansowania określaną ze względu na charakterystykę powstających w gospodarstwie odpadów (siatek, folii rolniczych, sznurków, opakowań po nawozach, czy worków Big Bag). W tym celu przygotowano dwie formy wsparcia: 500 zł dla wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych unieszkodliwionych, bądź też poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia, a także 700 zł dla wyrażonej w Mg masy odpadów opakowań po nawozach, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań Big Bag nadających się na odzysk lub unieszkodliwionych.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.