Dzisiaj jest: 17.2.2020, imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza

Zatrudnienie cudzoziemca w gospodarstwie rolnym – mini poradnik.

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 272

Okres zbiorów warzyw i owoców to moment, kiedy liczą się każde wolne ręce do pracy. Stąd też rolnicy decydują się niekiedy na zatrudnienie cudzoziemców.

Zatrudnienie cudzoziemca w gospodarstwie rolnym – mini poradnik.
Okres zbiorów warzyw i owoców to moment, kiedy liczą się każde wolne ręce do pracy. Stąd też rolnicy decydują się niekiedy na zatrudnienie cudzoziemców. Należy pamiętać, iż zatrudnianie pracowników "na czarno" może przysporzyć rolnikowi więcej problemów niż pożytku. Warto więc zrobić to zgodnie z prawem, jednak trzeba wiedzieć jak. W tym artykule przyjrzymy się prawnym wymaganiom z zakresu zatrudnienia pracownika sezonowego z zagranicy.

Sektory wchodzące w skład pracy sezonowej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności wg klasyfikacji PKD. Znajdziemy tu definicję, iż praca sezonowa to taka, która trwa nie dłużej niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym i dotyczy działalności w branży rolniczej, turystycznej lub ogrodniczej. Z najtrudniejszą sytuacją spotykają się każdego roku gospodarstwa zajmujące się uprawą owoców. Liczne plony, krótki czas na zbiory i sytuacja na rynku pracy nie ułatwiają osiągania wysokiej skuteczności. Dlatego też jednym z rozwiązań staje się zatrudnienie cudzoziemców, których możemy zatrudnić dzięki zezwoleniu na pracę sezonową – typ S. Zezwolenie to obowiązuje zgodnie z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy z ubiegłego roku.

Składanie wniosku i decyzja starosty

Rolnik ubiegający się o otrzymanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca musi złożyć odpowiedni wniosek w lokalnym starostwie; zezwolenie wydaje więc miejscowy starosta. Każdorazowo złożony wniosek powinien zawierać wymiar czasu pracy, zakładane wynagrodzenie, ilość godzin pracy, okres obowiązywania zezwolenia oraz typ umowy. Rolnik będący w tym wypadku pracodawcą musi też uiścić jednorazową opłatę w kwocie 30 zł. Dodatkowo w przypadku pracowników niepochodzących z Rosji, Gruzji, Armenii, Mołdawii, Ukrainy i Białorusi potrzebne jest dostarczenie wraz z wnioskiem wypisanego zaświadczenia o niemożności zaspokojenia bieżących potrzeb kadrowych korzystając z bazy pracowników dostępnych w ramach urzędów pracy tj. poszukujących pracy. Cały proces rozpatrywania wniosku będzie zależny od czynników takich jak: miejsce przebywania cudzoziemca (staranie się o pobyt, przebywanie w Polsce).

Zasadniczo większość wniosków jest rozpatrywana przez starostwo pozytywnie. Wynika to z dużego zapotrzebowania na pracowników w gospodarstwach rolnych, przy jednoczesnym względnie uproszczonym systemie procedur. Decyzji negatywnej możemy spodziewać się zasadniczo jedynie w przypadku nie wypełnienia przez pracodawcę wymogów formalnych np. karalności pracodawcy za zatrudnianie cudzoziemców niezgodnie z prawem. Starosta może również wydać negatywną decyzję jeśli zachodzi podejrzenie pozornego pozyskania zezwolenia lub wykorzystania go w innym niż zakładany celu. Oczywiście rolnikowi zatrudniającemu cudzoziemca przysługuje prawo do odwołania się od odmownej decyzji.

Jakie wymagania dotyczą rolników zatrudniających cudzoziemców do pracy sezonowej?

Ze względu na charakter pracy i wymogi prawne, pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia umowy na piśmie w języku zrozumiałym przez cudzoziemca. Ponadto niezbędne jest przestrzeganie przez pracodawcę identycznych obowiązków dla cudzoziemca, jak ma to miejsce w przypadku pracowników z Polski oraz wszelkich innych obowiązków obejmujących wymagania prawne związane z przyjęciem do pracy cudzoziemca.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.