Dzisiaj jest: 10.12.2019, imieniny: Danieli, Bohdana, Julii

Gdzie zgłosić się po odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta?

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 157

Zwierzęta dziko żyjące stają się niekiedy przyczyną poważnych szkód w gospodarstwie.

Gdzie zgłosić się po odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta?
Zwierzęta dziko żyjące stają się niekiedy przyczyną poważnych szkód w gospodarstwie. Rolnicy mogą oczywiście stosować pewne metody ograniczające dostęp zwierzyny do pól uprawnych, jednak nie zawsze sposoby te są wystarczające. Wówczas rolnik musi ubiegać się o odszkodowanie za poniesione straty. W tym mini poradniku przedstawimy po krótce podstawowe zasady postępowania w razie wystąpienia szkód na polach uprawnych spowodowanych przez dziko żyjące zwierzęta.

Otrzymanie odszkodowania jest w dużej mierze uzależnione od tego, czy zniszczeń dokonały zwierzęta łowne, czy występujące pod ochroną. W przypadku zwierzyny łownej sprawa jest dość oczywista i wiadomo, gdzie zgłosić się w takiej sytuacji. Zwykle w celu uzyskania odszkodowania rolnik powinien zgłosić się do koła łowieckiego. Zakres wsparcia w tym zakresie obejmuje zwierzęta dziko żyjące, które dokonały szkód: jelenie, dziki, łosie, sarny oraz daniele. W celu ubiegania się o odszkodowanie należy złożyć wniosek o oszacowanie szkód. Dokument powinien być złożony osobiście przez właściciela do zarządcy obwodu łowieckiego. Wszelkie indywidualne kwestie prawne reguluje ustawa o prawie łowieckim. W przypadku szacowania szkód dobrze jest zapoznać się z art. 46.1.

Istotne paragrafy w ustawie o prawie łowieckim

Art. 46. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych: 1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny; 2) przy wykonywaniu polowania.

Art. 46a. 1. Podczas oględzin ustala się: 1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę; 2) rodzaj, stan i jakość uprawy; 3) obszar całej uprawy; 4) szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona; 5) szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze. Z pełną wersją ustawy możemy zapoznać się na oficjalnej stronie sejmu pod hasłem "prawo łowieckie".

A co w przypadku zwierząt chronionych?

Sprawa uzyskania odszkodowania za poniesione straty wygląda nieco inaczej w przypadku zwierząt chronionych. Zaliczamy do nich zwierzęta takie jak: niedźwiedzie, bobry, żubry, rysie, wilki. Kwestie takie jak terminy zgłaszania i oszacowania strat, sposób wypłaty odszkodowania za szkody reguluje Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. Wniosek o wystąpieniu szkody w gospodarstwie kierujemy w tym wypadku do regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Rolnik może skorzystać z dwóch form złożenia pisma: drogą pocztową lub poprzez wysłanie internetowego zgłoszenia szkody. Wyjątkiem od tej reguły jest zgłoszenie zniszczeń występujących w przypadku gospodarstw rybackich oraz pasiek. Wówczas możliwe jest zgłoszenie szkody telefonicznie.

Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym

Na miejscu wystąpienia szkód po otrzymaniu wniosku od rolnika następują oględziny. Okres, w których zostaną oszacowane szkody może się różnić w zależności od regionu. Nie może on jednak przekraczać 30 dni od chwili przekazania wniosku do właściwej instytucji. W przypadku szkód w gospodarstwach rybackich czas ten skrócono do maksymalnie 7 dniu od momentu złożenia wniosku.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.