Dzisiaj jest: 19.9.2020, imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Ostatnia szansa na otrzymanie 100 tys. zł na założenie firmy!

Dodano: 2 lata temu Czytane: 250

Mowa o projekcie pod nazwą „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, który jest prowadzony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Ostatnia szansa na otrzymanie 100 tys. zł na założenie firmy!
Mowa o projekcie pod nazwą „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, który jest prowadzony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. To już kolejny rok, gdy rolnicy lub ich bliscy mogą realizować własne inwestycje i otrzymać jeszcze na to środki. Obecny nabór rozpoczął się w połowie października i potrwa do 13 listopada tego roku. Warto jednak śledzić bieżące projekty, gdyż w przyszłym roku znowu otwarta zostanie możliwość składania wniosków. Kto może skorzystać z tej formy wsparcia?

Pomoc w kwocie 100 tys. zł może otrzymać rolnik, małżonek lub domownik, którzy są zarejestrowani w ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie przez okres przynajmniej 12 – miesięczny. Osoby chcące skorzystać z projektu nie mogą znajdować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za okres 24 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o otrzymanie wsparcia finansowego. Wysoki dodatek pieniężny nie obejmuje osób, która znajdują się w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź też brały już udział w pozyskiwaniu pomocy z projektów takich jak: Różnicowanie w kierunku działalności rolniczej (PROW w latach 2017 – 2013), Restrukturyzacja małych gospodarstw (PROW w latach 2014 – 2020) oraz Premie dla młodych rolników. Jeżeli już wiemy, że możemy złożyć wniosek to warto dowiedzieć się jaka działalność pozarolnicza może być objęta wsparciem. Każde złożenie wniosku jest obarczone obowiązkiem określenia firmy jaką chce się założyć. Pełny wykaz działalności możliwych do zrealizowania jest dostępny w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach projektu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (PROW 2014 – 2020).

Poniżej prezentujemy podstawowe rodzaje działalności objęte finansowym wsparciem:

Produkcja tkanin
Produkcja odzieży roboczej
Produkcja opon i dętek
Produkcja zaprawy murarskiej i masy betonowej prefabrykowanej,
Produkcja drutu
Obróbka metali
Produkcja narzędzi,
Produkcja sprzętu elektrycznego,
Produkcja maszyn
Produkcja lodów, pieczywa, ciastek, makaronów, klusek i czekolady
Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
Produkcja mebli
Produkcja mioteł, pędzli i szczotek,
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową,
Pozyskiwanie drewna,
Wydobywanie żwiru i piasku
Wydobywanie torfu
Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń
Działalność księgowa i rachunkowa,
Działalność weterynaryjna
Działalność turystyczna,
Naprawa i konserwacja komputerów
Wytwarzanie energii elektrycznej
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Malowanie, tapetowanie i tynkowanie,
sprzedaż hurtowa i detaliczna
Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
Ruchome placówki gastronomiczne

Jeżeli złożony przez osobę wniosek zostanie zaakceptowany i uczestnik podpisze umowę to wypłata I raty pomocy w kwocie 80 000 zł nastąpi w przeciągu 90 dni od chwili złożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o płatność. Drug rata w kwocie 20 000 zł jest przyznawana w momencie realizacji biznesplanu oraz skierowania wniosku o płatność. Musi to nastąpić maksymalnie do dnia upływu 3 lat od chwili uzyskania pierwszej raty wsparcia finansowego. O czym jeszcze trzeba pamiętać? Otóż wnioski są rozpatrywane na podstawie oceny punktowej, pierwszeństwo w pomocy mają wybrane najbardziej potrzebujące województwa. Większe szanse na otrzymanie środków mają osoby poniżej 40. roku życia, będące małżonkiem rolnik. Wszelkie tego typu kwestie podlegają ocenie punktowej, która może przybliżyć nas do pozytywnej opinii ARiMR. Urzędnicy zwrócą również uwagę na stopę bezrobocia na danym terenie, wszelkiego rodzaju planowane innowacyjne rozwiązania oraz liczbę utworzonych miejsc pracy. Niezbędnym warunkiem ubiegania się o wsparcie jest stworzenie chociaż jednego miejsca pracy.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.