Dzisiaj jest: 31.7.2021, imieniny: Ignacego, Lodomiry, Romana

Prawo budowlane dla rolników: budynek gospodarczy bez pozwolenia w 2020 r.?

Dodano: 2 lata temu Czytane: 3047

Czy nowelizacja Prawa budowlanego przyniesie uproszczone formalności dla rolników? Obecna wersja pozwala na rozpoczęcie budowy obiektów w gospodarstwie, jednak zawiera także wiele ograniczeń.

Prawo budowlane dla rolników: budynek gospodarczy bez pozwolenia w 2020 r.?
Czy nowelizacja Prawa budowlanego przyniesie uproszczone formalności dla rolników? Obecna wersja pozwala na rozpoczęcie budowy obiektów w gospodarstwie, jednak zawiera także wiele ograniczeń. Zmiany mają ten proces zdecydowanie ułatwić, jednak na finalnie decyzje przyjdzie nam jeszcze poczekać. Nowelizacja ustawy została przyjęta przez Radę Ministrów 6 listopada, zaplanowany termin wejścia w życie zmian prawnych to pierwsza połowa przyszłego roku. Jakie zmiany znalazły się w dokumencie oraz które budynki zostaną włączone do projektów niewymagających pozwolenia na budowę?

Obecne przepisy – czas na zmiany?

Właściciel rozpoczynający budowę na terenach przynależnych do własnego gospodarstwa najpierw powinien określić, czy konieczne będzie uzyskanie stosownego pozwolenia. Obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o Prawie Budowlanym (Dz. U.2019.0.1186t.j) w art. 29 stwierdza, iż pozwolenia na budowę nie wymagają obiekty parterowe o kubaturze do 35 m2 przy zachowaniu rozpiętości maksymalnej do 4,8 m. W przypadku zbiorników do składowania gnojówki i gnojowicy jest to do 25m3, dla silosów na zboża i inne materiały sypkie jest to do 30 m3 (wysokość maksymalna 7m), a w przypadku suszarni kontenerowych powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30 m3. Ustawa była dotychczas wiele razy modyfikowana, co wprowadziło pewien bałagan. Rolnicy mają obecnie problem ze zrozumieniem zawiłych przepisów, które niejednokrotnie zniechęcają do podjęcia się budowy. Trudno jest przewidzieć czy dany projekt oraz typ obiektu spełnia określone przez ustawodawstwo wymagania. Wprowadzone w ustawie zmiany mają za zadanie uprościć panujący chaos wśród inwestorów, a tym samym ujednolicić i doprecyzować przepisy. Rolnicy powinni uzyskać możliwość jasnego zrozumienia przepisów dla poszczególnych inwestycji. Zmiany w prawie budowlanym dla rolników mają także znieść obowiązek uzyskania decyzji pozwalającej na budowę, a także potrzebę zgłaszania koniecznych do prac w zakresie melioracji wodnej. Zasady mają uprościć także kwestię stawiania zbiorników na gnojówkę/gnojownicę. Szczelne obiekty tego typu będą wymagały jedynie procedury zgłoszenia. Rolnicy stawiający obecnie na swoim gruncie zbiornik o pojemności przekraczającej 25m3 muszą uzyskać pozwolenie na budowę. Proces ten ma zostać uproszczony dzięki likwidacji ograniczeń związanych z kubaturą zbiorników.

Ułatwienia dla starających się o pozwolenia na budowę

Zmiany i uproszczenia mają objąć także rolników ubiegających się o pozwolenia na budowę. Obecnie jest tak, że poszczególne elementy projektu budowlanego są analizowane przed przyznaniem decyzji zezwalającej na budowę. Ustawodawcy pracują nad projektem, który podzieli inwestycję na trzy części:
1. Projekt architektoniczno-budowlany (projektowane rozwiązania techniczne, materiałowe oraz układ przestrzenny
2. Projekt techniczny (charakterystyka energetyczna, opis instalacji/konstrukcji)
3. Projekt zagospodarowania terenu lub działki

Przyjęto, iż inwestor ubiegający się o pozwolenie na budowę będzie mógł złożyć jedynie projekt architektoniczno-budowlany bądź projekt zagospodarowania terenu/działki. Ponadto projekt techniczny ma być od przyszłego roku niewymagany na wstępnym etapie składania dokumentów, projekt będzie można dostarczyć później; w chwili zgłoszenia ukończenia prac budowlanych bądź z chwilą złożenia wniosku o zezwolenie na użytkowanie obiektu. Powyższe zmiany mają skrócić proces oczekiwania na realizację oraz budowę. Z mniej istotnych zmian należy wymienić zmniejszenie liczby projektów budowlanych składanych wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę z 4 egzemplarzy do 3.

Zmiany dla inwestorów nabywających budynki, gdzie trwają już prace budowlane

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane zmieni także kwestię przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego posiadacza działki. Chodzi o to, aby zmienić panującą obecnie sytuację, gdy nowy nabywca nie mógł często dokończyć realizowanej wcześniej inwestycji. To rodziło problemy z zagospodarowaniem działki. Od teraz ma się to zmienić, a uzyskane wcześniej pozowolenie na budowę ma być automatycznie przenoszone na kolejnego nabywcę terenu.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.