Dzisiaj jest: 1.10.2020, imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza

Wspólna Polityka Rolna: unijne środki dla rolników po 2020 roku.

Dodano: rok temu Czytane: 241

Zbliżający się koniec roku jest dobrym momentem do omówienia zmian w finansowaniu rolnictwa.

Wspólna Polityka Rolna: unijne środki dla rolników po 2020 roku.
Zbliżający się koniec roku jest dobrym momentem do omówienia zmian w finansowaniu rolnictwa. Kwestie dopłat oraz Wspólnej Gospodarki Rolnej są szczególnie istotne z punktu widzenia polskich gospodarstw rolnych. W tym artykule przyjrzymy się dopłatom, z których można będzie skorzystać w przyszłym roku.

II filary WPR

Wspólna Polityka Rolna dzieli się na II filary skupione wokół wsparcia rolnictwa. I tak pierwszy filar dotyczy płatności bezpośrednich, czyli kwot trafiających do rolników. Polska oraz inni członkowie UE zostali zobowiązani do przeznaczenia 30% dopłat bezpośrednich na cele zazielenia. Cała reszta dotyczy płatności podstawowych. Wśród z nich z kolei 8% musi zostać rozdysponowane wśród gospodarstw o wielkości między 3, a 30 ha. W ramach I filaru w latach 2014-2020 rozdysponowano 23,4 mld zł. Drugi filar skupia się wokół rozwijania terenów wiejskich. Na ten cel w analogicznym okresie wypłacone zostaną środki w kwocie 8,7 mld euro. Pozyskane fundusze można przeznaczyć na wiele różnych zadań, w tym m.in. usługi doradcze, systemy jakości, rozwój gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw, inwestycje w środki trwałe, czy transfer wiedzy.

Oczekiwania oraz nowe pomysły wsparcia rolnictwa

Interesującym dokumentem, z którym warto się zapoznać jest raport pod tytułem „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”. Wskazano tu kierunki rozwoju rolnictwa z wyszczególnieniem sektorów wsparcia. W przyszłym roku najważniejsze będzie wsparcie rentowności gospodarstw oraz dochodów w gospodarstwach. Nie ma tu więc zasadniczo radykalnych zmian, wspierane mają być inwestycje w głównych obszarach działania rolnictwa. Sytuacja będzie więc wyglądała podobnie jak dotychczas, jednak z niewielkimi zmianami we Wspólnej Polityce Rolnej. Jedną ze zmian jest realizacja strategicznych planów, co ma się przełożyć na możliwość przemieszczenia środków pomiędzy dwoma filarami. Przesunięcie będzie możliwe do 15% środków. Ochrona klimatu ma być wspierana we wszystkich państwach UE, na ten cel przeznaczone zostanie minumum 30% krajowego przydziału. Aktualnie realizowane zazielenienie ma zostać zastąpione przez programy związane z ekologią. Płatności redystrybucyjne zostaną w pierwszej kolejności trafiać będą do małych oraz średnich gospodarstw. Dalekosiężne plany zakładają iż w przeciągu kolejnych 7 lat zwiększy się udział młodych rolników, a także zwiększy się liczba rozwiniętych gospodarstw. Zmiany obejmą też niewielkie zmniejszenie się różnic w dopłatach bezpośrednich (ustalono maksymalny poziom wsparcia dla gospodarstwa w kwocie do 100 000 euro). Ponadto usprawnione ma zostać dysponowanie środkami w państwach członkowskich tak, aby najbardziej potrzebujące sektory miały szansę na otrzymanie wsparcia finansowego.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.