Dzisiaj jest: 23.6.2021, imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Prawa i obowiązki rolnika podczas kontroli gospodarstwa przez ARiMR.

Dodano: rok temu Czytane: 1180

Kontrole w gospodarstwach to codzienność wśród rolników korzystających ze wsparcia ARiMR.

Prawa i obowiązki rolnika podczas kontroli gospodarstwa przez ARiMR.
Kontrole w gospodarstwach to codzienność wśród rolników korzystających ze wsparcia ARiMR. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma prawo do przeprowadzenia działań zmierzających do oceny warunków w gospodarstwach rolnych, które uzyskały pomoc. Beneficjenci muszą więc liczyć się nie tylko z kontrolą administracyjną, lecz także z bezpośrednią wizytą w gospodarstwie. W tym artykule sprawdzimy jak wygląda kontrola oraz jakie są uprawnienia samego rolnika.

Kontrola w gospodarstwie oraz wsparcie bezpośrednie

Podczas kontroli na miejscu w gospodarstwie możemy spotkać się z dwoma sposobami oceny stanu faktycznego. Pomiaru gruntów rolnych dokonuje się na podstawie ortofotomapy lub wywiadu terenowego i pomiaru z użyciem technologii GPS. W pierwszym wypadku kontroli dokonuje się losowo na wybranych, zwykle dużych obszarach przynależnych do kilku gospodarstw rolnych. Pomiary terenowe z użyciem GPS pozwalają z kolei ująć wszystkie działki rolne ubiegającego się o pomoc finansową. Podczas kontroli sprawdzony zostanie typ uprawy na wybranej działce i jego zgodność z przekazanym we wniosku zapisem. Sposób kontroli i jego szczegółowość będzie zależna od formy pomocy, którą otrzymał producent. Nieco inaczej sprawa prezentuje się w gospodarstwach objętych wsparciem inwestycyjnym, a inaczej w przypadku dopłat bezpośrednich. W przypadku wsparcia bezpośredniego pierwsza kontrola ma miejsce przy składaniu wniosku. Sprawdzeniu podlega zgodność z bazą danych ARiMR. Następny etap to wizyta kontrolerów w gospodarstwie rolnym. Podstawową kwestią braną pod uwagę jest tu przede wszystkim sama działka. Musi ona spełniać minimalne wymagania, a wpisana we wniosku powierzchnia gruntów musi zgadzać się z tą wpisaną we wniosku.

Działania inwestycyjne i nieinwestycyjne

W przypadku działań inwestycyjnych kontrolerzy weryfikują przeprowadzone w gospodarstwie działania. Sprawdza się realizację założonych zadań zgodnie z aktualnymi przepisami, oceniane jest także spełnienie wszystkich warunków określonych we wsparciu. Dla poszczególnych zadań obowiązują różne rozporządzenia. Rolnik powinien więc zgodnie z prawdą przekazać wszystkie informacje we wniosku, a kontrola wykaże, czy umieszczone dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podobnie sprawa wygląda w przypadku innych zadań nieinwestycyjnych.

Czy rolnik musi być obecny w trakcie kontroli?

Zgodnie z prawem nie w każdym przypadku na miejsce kontroli wzywany jest rolnik. W niektórych sytuacjach obecność rolnika mogłaby zagrażać wykryciu nieprawidłowości przez kontrolerów. Zasadniczo nie występuje obowiązek powiadomienia rolnika o planowanej kontroli, a jeżeli już się tak zdarzy to powiadomienie następuje z bardzo niewielkim wyprzedzeniem. Większość wszczynanych kontroli nie wymaga obecności rolnika. Przykładem może być chociażby weryfikacja powierzchni gospodarstwa. Niekiedy rolnicy nie są informowani o podjęciu kontroli, zwykle dzieje się tak podczas trybu doraźnego, kiedy konieczna jest weryfikacja nieprawidłowości w gospodarowaniu funduszami w ramach otrzymanego wsparcia. Rolnicy mogą być również poinformowani wcześniej o kontroli, co ma miejsce w sytuacji, gdy obecność rolnika jest konieczna do przeprowadzenia weryfikacji. Przykładem jest tu konieczność prezentacji budynków wewnątrz, przedstawienie niezbędnej dokumentacji, a także pokazanie urządzeń i zakupionego sprzętu w ramach zewnętrznego wsparcia. Kontrole w postaci pomiaru działek są zawsze prowadzone bez udziału rolnika i bez jego informowania. O weryfikacji dowiadujemy się z dostarczonego pisma tj. protokołu z kontroli.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.