Dzisiaj jest: 1.10.2020, imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza

Restrukturyzacja małych gospodarstw. Jak wypełnić wniosek?

Dodano: 8 miesięcy temu Czytane: 580

Prawidłowe wypełnienie wniosku przez rolnika pozwala na otrzymanie realnego wsparcia finansowego.

Restrukturyzacja małych gospodarstw. Jak wypełnić wniosek?
Prawidłowe wypełnienie wniosku przez rolnika pozwala na otrzymanie realnego wsparcia finansowego. Wraz z początkiem roku na naszą skrzynkę mailową napływają pytania rolników, którzy zdecydowali się na restrukturyzację małych gospodarstw. Jeśli chodzi o wzór wniosku i potrzebne dokumenty to w 2020 roku nic się pod tym kątem nie zmieniło. W tym artykule przedstawimy krótki poradnik prawidłowego wypełniania wniosków.

Niezbędne dane zawarte we wniosku

Rolnik składający wniosek o restrukturyzację powinien szczegółowo wypełnić wszystkie pola zawarte w formularzu. Muszą znaleźć się tam informacje o rodzaju operacji, na którą składany jest wniosek, miejsce zamieszkania oraz adres osoby starającej się o wsparcie finansowe, a także podstawowe dane rolnika. Wśród nich należy wymienić miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji jeżeli takowy jest inny niż adres zamieszkania. W przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim konieczne jest podanie danych identyfikacyjnych małżonka (adres i miejsce zamieszkania). W dalszej kolejności uzupełniamy informacje o gospodarstwie rolnym tj. wielkość ekonomiczną danego gospodarstwa. W przypadku posiadania hodowli trzody chlewnej wymieniamy tu również numery siedziby stada. W części „informacje o załącznikach” podajemy liczbę dokumentów dołączonych do wniosku o wsparcie. Wypełnienie wniosku możliwe jest z użyciem komputera lub też odręcznie. Należy unikać pomyłek oraz skreśleń, a w razie jakichkolwiek wątpliwości należy zajrzeć do Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instrukcji umieszczonej na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Załączniki dołączone do wniosku

Wraz z wnioskiem o płatność konieczne jest dostarczenie niezbędnych załączników. Wśród nich znajdziemy następujące dokumenty:

1. Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody o staranie się o premię na restrukturyzację małego gospodarstwa. Dokument ten konieczny jest jedynie w przypadku osób będących w związku małżeńskim. 
2. Oświadczenie osoby współposiadającej gospodarstwo o wyrażeniu zgody na otrzymanie płatności w przypadku, gdy operacja stanowi przedmiot współposiadania
3. W przypadku, gdy podmiot realizuje inwestycję na gruntach będących przedmiotem współwłasności wówczas konieczne jest także oświadczenie współwłaściciela nieruchomości
4. Zaświadczenie o wysokości dochodów pochodzących spoza rolnictwa bądź działów specjalnych wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego
5. Zaświadczenie wykazujące ilość hektarów przeliczeniowych należących do gospodarstwa rolnego wystawione przez gminę
6. W przypadku gospodarstwa z nieruchomością wpisaną do teleinformatycznego systemu księgi wieczystej konieczne jest podanie jej numeru
7. W sytuacji, gdy restrukturyzacja zakłada przeprowadzenie inwestycji budowlanych, konieczne jest dostarczenie kosztorysu inwestorskiego
8. Biznesplan inwestycji dołączamy w formie wydruku oraz na nośniku zewnętrznym (płyta CD/DVD).

Etap po złożeniu wniosku

Jeżeli otrzymamy pozytywną decyzję o przyznaniu płatności to w ciągu 6 miesięcy możemy ubiegać się o wypłatę pierwszej transzy wsparcia finansowego. Kwota ta stanowi 80% całkowitej wartości pomocy. Ostatnia rata premii (20%) jest wypłacana dopiero po wypełnieniu biznesplanu.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.