Dzisiaj jest: 29.9.2020, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Bezpłatna utylizacja folii rolniczej z problemami.

Dodano: 8 miesięcy temu Czytane: 241

Rolnicy ciągle zgłaszają kłopoty z utylizacją folii rolniczej wykorzystywanej w gospodarstwach.

Bezpłatna utylizacja folii rolniczej z problemami.
Rolnicy ciągle zgłaszają kłopoty z utylizacją folii rolniczej wykorzystywanej w gospodarstwach. Wprowadzone zmiany przepisów przyczyniły się do bałaganu w zakresie transportu oraz utylizacji, pomimo że budżet na to zadanie to 100 mln zł. Podstawowy problem wiąże się z definicją, w jej ramach folia rolnicza nie jest odpadem komunalnym.

Kto jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Aktualny stan prawny jasno wskazuje, iż to rolnicy są ustawowo zobligowani do zagospodarowania odpadów powstających podczas prowadzenia działalności. Ciężar ten spoczywa na rolniku, a nie gminie zgodnie z art. 22 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2020 roku. Przed zmianami to firmy zajmujące się utylizacją odpadów odbierała zużytą folię od rolników. Drożejące koszty transportu oraz przetwarzania odpadów komunalnych sprawiły, że wiele firm nie tylko pobiera opłatę związaną z odbiorem i przewiezieniem folii rolnicze, ale często odmawia przyjęcia opadów w gospodarstwie. Jednak to nie zapisy prawa są główną przyczyną obecnego stanu rzeczy. Firmy zrezygnowały z bezpłatnego odbierania folii rolniczej bo przestało się to opłacać. Jeszcze do niedawna to Chiny były głównym odbiorcą folii rolniczych pochodzących z terenu państw UE. Rezygnacja tak dużego odbiorcy spowodowała nieodwracalne zmiany i lawinowy wzrost kosztów związanych z transportem i utylizacją. Polski rząd zaproponował inne rozwiązanie problemu w postaci programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Nieskuteczny program pomimo dofinansowania?

W ramach programu polskie gminy do 20 grudnia ubiegłego roku mogły składać wnioski i ubiegać się o dotację pokrywającą nawet 100% kosztów kwalifikowanych. Na rozstrzygnięcie przyjdzie rolnikom jednak zaczekać do 30 czerwca tego roku, kiedy środki zostaną rozdysponowane wśród gmin. Dodatkowo jeżeli gmina z jakichś powodów nie złożyła wniosku w ubiegłym roku to w tym roku nie będzie mogła tego zrobić, ponieważ kolejnego naboru nie przewidziano. Co więcej, w programie wskazano miejsca odbioru odpadów rolniczych ustalone przez gminę. Koszt dowiezienia folii rolniczych na miejsce spocznie więc na barkach rolników. Problemem jest także stanowisko poszczególnych gmin, które już teraz wskazują na brak obowiązku prawnego związanego z odbiorem folii, a już tym bardziej tworzeniem punktów odbioru. Ponadto nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach” w klarowny sposób wyjaśnia, iż jedynym obowiązkiem gmin jest wskazanie adresów, gdzie odpady rolnicze, w tym właśnie folia będą przekazywane.

Rosnące koszty utylizacji

Problemem jest także zgłaszana już teraz zbyt niska kwota dotacji do utylizacji folii rolniczej. Obecna suma na poziomie 500 zł za 1 tonę prowadzi do kuriozalnej sytuacji, gdy gmina mimo szczerych chęci nie będzie w stanie odebrać od rolnika odpadów tego typu. Wynika to z faktu, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami gminy nie mogą ponosić dodatkowych kosztów związanych z odbiorem folii rolniczych. W grę wchodzi jedynie odbiór odpadów komunalnych, które zgodnie z definicją nie obejmują folii rolniczej. Problemem jest także brak współpracy wszystkich gmin z firmami zajmującymi się odbiorem i utylizacją odpadów. Na firmach zewnętrznych ciążą również ciągle rosnące dodatkowe opłaty związane z transportem i utylizacją.

Stanowisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz udział gmin

W trakcie ostatniego posiedzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej poruszony został problem utylizacji folii rolniczej. Dostrzeżono problem braku właściwej infrastruktury w gminach, która umożliwiałaby odbiór w sposób systematyczny i skuteczny. Poruszono także kwestię zbyt małej kwoty dotacji, która uniemożliwia gminom realizację założeń programu, a także potrzebę wsparcia firm zewnętrznych w kwestii dostępnych środków na transport i utylizację. Ciężar realizacji tego priorytetowego zadania w gospodarstwach rolnych powinien spoczywać na gminach. W tym celu konieczne jest jak najszybsze wdrożenie rozwiązań umożliwiających skuteczne działanie urzędników w tym zakresie. Wynika to z wcześniej wspomnianego bałaganu w panujących przepisach, jak również okrojonej współpracy z firmami zajmującymi się utylizacją odpadów rolniczych. Obecna sytuacja nie sprzyja rolnikom, którzy są wciąż obarczani kosztami związanymi z pozbyciem się folii z gospodarstw.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.