Dzisiaj jest: 27.11.2021, imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana

Co powinno zawierać sprawozdanie z biznesplanu dla restrukturyzacji gospodarstwa?

Dodano: 2 lata temu Czytane: 1258

Restrukturyzacja małego gospodarstwa wymaga przejścia kilku istotnych procedur. Jedną z nich jest sporządzenie biznesplanu, a kolejną wykonanie sprawozdania przekazywanego urzędnikom.

Co powinno zawierać sprawozdanie z biznesplanu dla restrukturyzacji gospodarstwa?
Restrukturyzacja małego gospodarstwa wymaga przejścia kilku istotnych procedur. Jedną z nich jest sporządzenie biznesplanu, a kolejną wykonanie sprawozdania przekazywanego urzędnikom. Jest o co walczyć, ponieważ na działania restrukturyzacyjne można otrzymać bezwrotne dofinansowanie w kwocie 60 000 zł. W tym celu trzeba jednak zrealizować poszczególne etapy. Dokładna instrukcja realizacji biznesplanu oraz wykonania sprawozdania dostępna jest na oficjalnej stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie finansowe dla gospodarstw rolnych

Finansowe wsparcie jest przeznaczone wyłącznie dla małych gospodarstw. Zgodnie z definicją jest to gospodarstwo, w którym wartość ekonomiczna nie przekracza kwoty 13 000 euro. W celu wyliczenia wskaźnika należy skorzystać z kalkulatora udostępnionego przez ARiMR. Pozyskane fundusze będą wypłacane w dwóch transzach, najpierw 80% (48 000 zł) po wypełnieniu warunków zawartych w decyzji o przyznaniu dotacji. Druga transza 20% (12 000 zł) to środki przyznawane dopiero po wykonaniu biznesplanu oraz złożeniu wniosku o wypłatę drugiej transzy. Wymogiem pomysłodawców programu jest przedstawienie sprawozdania z biznesplanu. Sprawozdanie to jest konieczne do otrzymania drugiej raty wsparcia i stanowi załącznik do wniosku. Dokument ten składamy dopiero po wykonaniu zadań zawartych w biznesplanie w terminie do 3 lat od momentu wypłaty pierwszej transzy wsparcia. Dodatkowo ARiMR przewiduje, iż termin na złożenie sprawozdania upływa z dniem 31 sierpnia 2023. Wyjątkiem od reguły będą tu realizacje, w których agencja indywidualnie przedłużyła termin.

Niezbędna dokumentacja potwierdzająca wykonanie działań restrukturyzacyjnych

W celu ułatwienia rolnikom rozliczenia się z dokumentacji, ARiMR udostępniło specjalny formularz. Wraz ze sprawozdaniem należy dołączyć szereg dokumentów, które jasno wskazują na poczynione w małym gospodarstwie rolnym działań. Przy użyciu dokumentów dołączonych do sprawozdania potwierdzamy realizację zadań takich jak chociażby: wydatki i inwestycje w środki trwałe i obrotowe, inwestycje budowlane związane z produkcją rolną, inwestycje związane z ochroną klimatu i środowiska, udział w szkoleniach, korzystanie z usług doradców rolniczych, prowadzenie działalności związanej z przetwarzaniem płodów rolnych, realizacja zadań zmierzających do przygotowania towarów rolnych do sprzedaży, wzięcie udziału w formach współpracy z producentami, wszelkiego rodzaju działania poprawiające kontrolę produktów i środków spożywczych pod kątem jakości, czy realizacja innowacyjnych technologii zgodnych z postępem biologicznym.

Co powinno znaleźć się w sprawozdaniu z realizacji biznesplanu?

Rolnik ubiegający się o wypłatę drugiej raty wsparcia finansowego powinien dostarczyć formularz sprawozdania w wersji papierowej, jak również sprawozdanie z uzyskanej wielkości ekonomicznej wyliczonej na podstawie kalkulatora ARiMR. Dane te umieszcza się na płycie CD. Wśród istotnych elementów sprawozdania możemy wymienić szereg innych działań potwierdzających osiągnięcie wyników zawartych w biznesplanie. Możemy tu wymienić następujące wskaźniki:

1. Wskaźniki monitorowania:

- wielkość ekonomiczną gospodarstwa (obliczamy ją na podstawie okresu wyjściowego oraz docelowego);
- powierzchnię gospodarstwa (tutaj pod uwagę brana jest ogólna powierzchnia wraz z użytkami rolnymi dla okresu wyjściowego i docelowego;
- uproszczoną forma rachunkowości;
- wykaz działań zrealizowanych zgodnie z biznesplanem.

2. Wskaźniki rzeczowe:

Tutaj znajdują się dane dotyczące liczby zrealizowanych inwestycji. Przyjmuje się, że w przypadku 1 operacji wykonane mogą zostać jedno, dwa, bądź więcej działań. Szczegółowa instrukcja wypełniania poszczególnych punktów w sprawozdaniu omawia instrukcja udostępniona przez ARiMR.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.