Dzisiaj jest: 27.11.2021, imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana

Sprzedaż nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat. Kiedy jest możliwa?

Dodano: 2 lata temu Czytane: 1320

Wielu rolników zastanawia się jak sprzedać nieruchomość rolną przed upływem pięciu lat.

Sprzedaż nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat. Kiedy jest możliwa?
Wielu rolników zastanawia się jak sprzedać nieruchomość rolną przed upływem pięciu lat. Zwykle jest to niemożliwe, ponieważ dla obiektu zakupionego po 29 kwietnia 2016 roku, okres pięciu lat nakazano przepisami polskiego prawa. Rolnik nabywając gospodarstwo rolne po tym terminie jest zobowiązany do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez minimum 5 lat zanim dokona sprzedaży. Okres ten rozpoczyna się z dniem nabycia nieruchomości. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły, którym przyjrzymy się w tym artykule.

Wymóg prowadzenia gospodarstwa rolnego nakłada na nabywcę ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. W zapisie tejże ustawy (art. 2b ust. 1) możemy przeczytać o zobowiązaniu, które ustawodawca nakłada na nowego właściciela nieruchomości. Jest nim wcześniej wspomniany okres minimum pięciu lat prowadzenia gospodarstwa rolnego. Co to oznacza w praktyce? Nabywca nie może w tym czasie zbyć nieruchomości, jak również oddać jej w posiadanie innym osobom. Wyjątkiem od tej reguły jest udzielenie zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na pozytywne rozpatrzenie sprawy możemy liczyć jedynie wtedy, gdy KOWR uzna, że sprzedaż jest podyktowana istotnym interesem właściciela nieruchomości bądź też interesem publicznym. Dalsza część artykułu wskazuje na wyjątki w zakresie sprzedaży nieruchomości rolnej bez konieczności prowadzenia gospodarstwa rolnego przez minimalny, 5-letni okres. Zbycie lub oddanie nieruchomości jest możliwe w przypadku transakcji w rodzinie, przekazaniu budynku jednostce samorządu terytorialnego, Skarbowi Państwa lub działającemu na jego rzecz krajowemu Ośrodkowi. Zamiast sprzedaży nieruchomości wraz z przyległym terenem możemy również uwzględnić restrukturyzację gospodarstwa rolnego.

Pozostałe przypadki, kiedy 5-letni okres prowadzenia gospodarstwa przed sprzedażą nie obowiązuje:

- podpisanie umowy z następcą, mówi o niej art. 84 (ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Następcą w jej rozumieniu jest więc osoba, która w momencie nabywania nieruchomości prowadzi indywidualną działalność rolniczą;
- zbycie nieruchomości i przekazanie jej państwowej bądź samorządowej osobie prawnej w przypadku, gdy obiekt jest przeznaczony na cele publiczne zawarte w ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- na rzecz osoby, która otrzymała pomoc określoną w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. W ramach ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
- spółce prawa handlowego, gdzie wyłączonym akcjonariuszem lub udziałowcem jest Skarb Państwa
- spółce kapitałowej bądź grupie kapitałowej należącej do sektora energii elektrycznej, paliw gazowych lub ropy naftowej;
- nieruchomość zakupiona w wyniku dziedziczenia, zapisu windykacyjnego, czy też działu spadku;
- nieruchomości rolnej położonej w granicach administracyjnych miasta o wielkości mniejszej niż 1 hektar
- nieruchomości rolnej zlokalizowanej na obszarze lub terenie górniczym, określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.